دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی سازمان کارآفرین

هشت ویژگی کلیدی سازمانهای کار آفرین عبارتند از :

  1. اصرار در استراتژی تهاجمی:

سازمانهای موفق، نوآور و مبتکر هستند؛ آنها به جای نشان دادن واکنش در برابر رویدادها و داشتن حالت انفعالی می کوشند، پیش فعالانه و تهاجمی اقدام کنند.

  1. صمیمیت با مشتریان:

سخن گفتن با مشتریان با هدف آگاهی از خواستها، انتظارات و دیدگاه های آنها از رموز موفقیت در کسب و کار می باشد.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آزادی اقدام و کارآفرینی:

در سازمانهای کار آفرین, مدیران اجرایی افراد را تشویق می کنند که در چارچوب چشم انداز سازمان، رهنمودها و استراتژی های موجود, مسئولیت تصمیمات را متقبل شوند. این به معنی آن می باشد که چنین سازمان هایی اطمینان دارند کارکنانشان از آن چیز که در سازمان می گذرد آگاهند و در تفسیر و تحلیل برنامه ها و اقدامات سازمان، بویژه در مورد مشتریان سهیم شده اند.

  1. تاکید بر ارزشهای سازمان:

در سازمانهای موفق همه با فلسفه و ارزشهای سازمان آشنا هستند و وظیفه خود می دانند باورهای سازمان را به آگاهی مشتریان و همکاران، به ویژه افراد تازه استخدام شده برسانند. در این باره اندازه سازمان چندان مهم نبست. در واقع این کار حتی در یک خرده فروشی کوچک نیز قابل اجراست.

  1. تاکید بر فعالیت های تخصصی خویش:

سازمانهای موفق معمولاً بر انجام فعالیتهایی تاکید می کنند که در آن متخصص و کار آزموده
شده اند. این به معنای آن نیست که سازمان ها نباید فعالیت های خود را متنوع سازند، بلکه یاد آور این مهم می باشد که برای ورود به بازار جدید، بایستی با دقت برنامه ریزی نمود و بازارها را تجزیه و تحلیل نمود.

 

 

  1. ساختار ساده و نیروی کار اندک:

از ویژگی های سازمان کارآفرین برخورداری از ساختاری ساده می باشد (ساختاری که انجام کار را تسریع و تسهیل نماید). در یک سازمان پیچیده؛ غالبا مشتریان را از واحدی به واحد دیگر می فرستند. زیرا هر چقدر سازمان پیچیده تر باشد سیستمهای ارتباطی پیچیده تر و دشوارتر اقدام خواهند نمود.

  1. افزایش بهره وری از مجرای کارکنان:

از  ویژگی های سازمان کارآفرین، در نظر داشتن تأثیر یک یک افراد در کل سیستم و تشویق
موفقیت ها در هر کجای سازمان می باشد. مدیران سازمان های کارآفرین می دانند که اگر موفقیتی حاصل شده، ناشی از کوشش و نوآوری کارکنان بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.