دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

– آموزش کارآفرینی

در حال حاضر سیر تحولات جهانی ،کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده می باشد. تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز بعضی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند.
با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد، بعضی عقیده دارند که «بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی می باشد که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند و برای گسترش سرمایه های فکری خود در حد کلان سرمایه گذاری می کنند، در بالندگی فردی پرتلاشند و در خط مشی گذاری، شرایط محیطی را مد نظر قرار می دهند» (احمد پور، 1386). بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه های گوناگون مدنظر قرار گرفته می باشد. آموزش، یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی می باشد که مورد توجه ویژه ای واقع شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در یک تعریف ساده، آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مند، آگاهانه و هدف گرا می باشـد کـه طـی آن افـراد غیـر کارآفرین اما دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت می گردند. در واقع، آموزش کارآفر ینی فعالیتی می باشد که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز جهت کارآفرینی بهره گیری می شـود کـه افـزایش، بهبـود و توسـعه توجه ها، مهارت ها و توانایی های افراد غیر کارآفرین را در پی خواهد داشت (مکفرسان[1]،2003).

در واقع هدف از آموزش کارآفرینی تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور می باشد. این قبیل
دوره ها به دنبال بهره گیری از فرصت های مناسب فراهم شده، مخاطره پذیری، تمایل به حل معضلات، بهبـود اتگیـزش و گـرایش هـای افراد می باشند

 

2-2-14- تأثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون طرفداری نهادها، سازمان‌ها و بشر‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی می باشد. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا فرضیه پرداز می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده می باشد. پس اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی می باشد. در واقع، فناوری اطلاعات تحولات زیادی در کلیه فعالیت‌های اجتماعی ازجمله کارآفرینی به وجودآورده و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته می باشد. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی می باشد. پس با یک تعامل دو سویه میان این دو مواجه هستیم و بر اساس اهمیت تأثیر بسترساز کارآفرینی، وظیفه نهاد های مسئول مدنی و اجتماعی مشخص می گردد. دولتها بایستی بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌باشد را توسعه دهند و تقویت کنند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکه‌ها را فراهم نمایند. ضمن اینکه فرهنگ بهره گیری از شبکه‌ها را ایجاد کرده و گسترش دهند و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نمایند (ون و همکاران[2]،2004).

[1]– McPherson

[2]– Wen et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.