دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال زنان روستایی در صنعت

توسعه اقتصادی هر سرزمین, وابسته به کارایی, تلفیق و ترکیب بهینه بین بخشهای اقتصاد(کشاورزی, صنعت و خدمات ) می باشد. زیرا اتکا به یک بخش از اقتصاد برای شکوفایی, کاری بیهوده خواهد بود.

هدف برنامه ریزان روستایی, ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی و فراهم آوردن زمینه فعالیتهای غیرکشاورزی, همگام با کشاورزی, به ویژه صنایع روستایی می باشد. اقتصاد روستایی نیازمند متنوع سازی می باشد. در متنوع سازی اقتصاد روستایی, بایستی از انواع فعالیتها, به ویژه صنایع سود برد. صنعت در روستا به عنوان آیتمی در جهت ایجاد اشتغال و درآمد و به عنوان آخرین چاره مشکل فقر مناطق روستایی, هم اینک به صورت بالقوه در جهت رفع مشکل بیکاری نواحی روستایی می باشد. زیرا از نظر درآمد, اشتغال در فعالیتهای صنعتی,در پیشرفت و توسعه اقتصاد روستایی تأثیر به سزایی دارد. پس برای توسعه روستایی, صنعتی کردن روستاها بسیار لازم است(مطیعی لنگرودی,1382, ص10).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن صنایع دستی, به ویژه در نواحی روستایی و توان اندک این نواحی در زمینه تامین اشتغال و درآمد در بخش کشاورزی به لحاظ کمبود منابع آب و خاک و رشد مکانیزاسیون کشاورزی, که خود کاهش اشتغال را به دنبال خواهد داشت, تشویق به سرمایه گذاری و راه اندازی فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و رفع معضلات آن از ضروریات می باشد. محیط روستا زمینه های لازم جهت رشد فعالیتهای صنایع دستی را دارا می باشد. زیرا در نواحی روستایی فعالیتهای کشاورزی و دامداری درصد بالایی از مواد اولیه ای را فراهم می کند که برای ساختن انواع مصنوعات دستی مناسب می باشد. اما زنان روستایی که به این کارها اشتغال دارند, به علت طبیعت خاص کار آنها, فصل یا فصولی از سال را بیکار می مانند و زیرا در این فصل در مشاغل دیگر به علت های گوناگون قادر به فعالیت نیستند, لاجرم برای پرکردن اوقات بیکاری فصلی خود و به مقصود کسب درآمد بیشتر با بهره گیری از مواد اولیه موجود در محیط, به تهیه اشیایی می پردازند که علاوه بر رفع نیازمندیهای زندگی, خصوصیت هنری آنها و انعکاسی از استعداد, احساس و اندیشه های معنوی و مادی زنان روستایی را در خود دارد(مرکز مردم شناسی, 1365, ص9).

اهمیت صنایع دستی روستایی در بالا بردن سطح اشتغال زنان روستایی و یا لااقل در کاهش بیکاری های دایمی و فصلی آنان عیان می گردد. علت توجه زیادی به این امر می باشد که خصوصیت”کار طلب بودن صنایع دستی روستایی” را با هیچ یک از رشته های دیگر فعالیت اقتصادی روستایی زنان نمی توان مقایسه نمود. زیرا در اغلب موارد بیش از 65 درصد قیمت تمام شده کالاها به صورت اجرت و دستمزد صنعتگر و جلب نیروی انسانی جدید در این رشته دارد(مومنی,1384, ص24).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار