دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظریه پژوهش:

در بسیاری از سازمانها ملاحظه شده می باشد که علیرغم صرف وقت، انرژی و هزینه زیادی که جهت طراحی سیستم‏های اطلاعاتی شده می باشد، بعضی از این سیستم‏ها در اقدام بکار گرفته نشده‏اند یا در ارائه خدمات اطلاعاتی دارای معضلات زیادی هستند. در تحقیقی که بر روی 19 پروژه انجام شده می باشد مشخص گردید که 47 درصد از این پروژه‏ها تحویل کارفرمای آن شده‏اند و لیکن مورد بهره گیری قرار نگرفتند، برای  29 درصد از این پروژه‏ها هزینه مربوط پرداخت گردید اما کارفرما آن را تحویل نگرفت و 19 درصد از‏ آنها متروک شده‏اند.

بعضی از سیستم‏های اطلاعاتی مدیریت به خاطر اینکه کارکردن با آنهابسیار پیچیده و مشکل می باشد. بعضی به جهت آنکه داده‏های موجود در آن مورد قبول و اطمینان نیستند، بعضی بدلیل تاخیر در پردازش و زمان زیاد ارائه پاسخ و بعضی جهت بالا بودن هزینه‏های عملیاتی آنها،‏از سوی مدیران مورد بهره‏برداری واقع نمی‏گردند(لندن،کانت،1370،763)

صاحب‏نظران مختلف علت های گوناگونی را برای شکست در اجرای پروژه‏های طراحی و استقرار MIS مطرح نموده‏اند. ”پاور و چینی کراو“ علت های زیر را به عنوان مهمترین عوامل شکست سیستم‏ها مطرح نموده‏اند (Power, MJ. & chenny, p.h.crow 1990, 35)

1- ارتباطات ضعیف[1]

2- تجزیه و تحلیل غیر کامل و ناکافی[2]

(1/2) به دلیل تعجیل در انجام پروژه و ارائه نتایج آن

(2/2) ناکافی و نامناسب بودن اطلاعاتی که در اختیار تحلیل گر قرار می‏گیرد.

3- عدم وضوح کامل فرایند‏ها و جریان عملیات سازمان برای تحلیل گران سیستم

ایشان همچنین به تفاوتهای فردی بویژه تفاوتهای فیزیکی، شناختی و شخصیتی افراد تصریح نموده‏ می باشد و از عوامل زیر به عنوان عوامل انسانی موثر در امر شکست سیستم نام می‏برند.

(Power, MJ. & chenny, p.h.crow 1990, 450-453)

1- ضعف طراح سیستم (از نظر دانش و تجربه و سابقه کار)

2- نامناسب بودن «زمان پاسخگویی»[3]سیستم به کاربر (کند بودن سیستم)

3- عدم آموزش مناسب کاربران و  راهبران سیستم

4- ناتوانی و ضعف راهبران و کاربران سیستم (از نظر دانش و تجربه و سابقه کار)

5- ناتوانی بعضی از حواس پنجگانه راهبران یا کاربران سیستم به ویژه حواس شنوایی، بینایی و لامسه

6- توانایی ادراکی و شناختی افراد: مثل توانایی در تصمیم گیری، حل مساله، جستجو و حافظه

7- تفاوت شخصیتی افراد

در خصوص مراوده بین کاربر و سیستم ملاحظاتی که در این ارتباط بایستی رعایت گردند از سوی اشنایدرمن[4] پیشنهادهایی ارائه شده که بین سیستم‏ و کاربر آن ارتباط دوستانه مستقر گردد. وی در مورد اینکه گزارشهای خروجی سیستم دارای چه ویژگی‏هایی باشد و آن چیز که بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‏گردد چگونه سازماندهی و ارائه گردد تا کاربر از دیدن آن خشنود گردد و میل به کار بیشتر با سیستم داشته باشد، به نکات جالبی تصریح کرده می باشد. اما آن چیز که مهم می باشد این می باشد که سیستم بایستی بگونه‏ای طراحی گردد که با کاربر آن به سبک دوستانه ارتباط مستقر نماید. مسائل دیگری همچون «ورود داده‏ها به سیستم»[5] نحوه کنترل خطاها و روش کردن آن برای کاربر سیستم «آزمایش پذیرش سیستم»[6] و نحوه « نمایش دادها »[7] را نیز به عنوان مسائل مهم در این ارتباط معرفی کرده‏اند  (schneiderman, j. 1987, 454, 459).

[1] . Poorcommunication

[2] . in complete Analysis

[3] . Response Time

[4] . schneiderman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Data Entry

[6] . Acceptance Testing

[7] . High usage levels

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.