دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی سیستم جدید

 1. تکمیل فراگرد عادی سازی یا پالایش واژگان اطلاعات
 2. تهیه نمودار ساخت سیستم و نمودار ساخت اطلاعات و نمودار دستیابی به اطلاعات
 3. تهیه مدل فیزیکی سیستم جدید با بهره گیری از نمودار جریان اطلاعات

گام هفتم : کنترل طراحی

 • تعیین و ثبت (مستند سازی) عملیات کنترالی لازم

گام هشتم : مقایسه هزینه ها از حیث اقتصادی (با صرفه) بودن عملیات

 1. برآورد هزینه برای مدلهای مبتی بر جایگزینی بشر و ماشین
 2. برآورد هزینه بریا مدلهای فیزیکی سیستم جدید

گام نهم : گرفتن پذیرش برای سیستم جدید

تصویب نهایی فراگردهای برنامه ریزی، آزمایش و اجراء با بهره گیری از واژگان اطلاعات، مدلهای فیزیکی و منطقی، عملیات کنترلی و برآورد هزینه

گام دهم : استقرار سیستم جدید

الف- برنامه ریزی:

 1. تکمیل شماره گذاری رمز در برنامه
 2. اصلاح و تکمیل مدل فیزیکی سیستم جدید با بهره گیری از نمودار جریان اطلاعات، نمودار ساخت اطلاعات، نمودار دستیابی به اطلاعات و نمودار ساخت سیستم (برحسب نیاز)
 3. تبدیل واژگان اطلاعات به پایگاه فیزیکی اطلاعات

ب- آزمایش:

 1. بهره گیری از نمودار جریان اطلاعات، مدلهای فیزیکی و منطقی، پایگاه اطلاعات، نمودار دستیابی به اطلاعات و نمودار ساخت اطلاعات به مثابه شاخصهای آزمون و ارزیابی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج- استقرار:

 1. تثبیت رویه های مکتوب
 2. آموزش کاربران

(رضائیان، 1378، 186-188).

بطور کلی طراحی سیستم طی چهار مرحله عمده انجام می گردد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.