دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارکردهای فرهنگ سازمانی

 

به علاوه ، همان گونه که در نمودار 2، شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی و حفظ ونگهداری آن ارائه شده می باشد ، منشاء فرهنگ سازمانی نمی تواند چیزی غیر از فلسفه بنیانگذاران آن باشد . این فلسفه به نوبه خود بر شاخصهایی اثر می گذارند که در فرایند استخدام مورد بهره گیری قرار می گیرند . اقدامات یا کارهای کنونی مدیریت عالی سازمان موجب می گردد تا جو کلی (رفتار مورد قبول) شکل بگیرد . اینکه تاچه اندازه افراد بتوانند با فرهنگ سازمان آشنا گردند، به این مساله بستگی دارد که در فرایند گزینش افراد، سازمان تاچه اندازه بتواند ارزشهایی را که افراد دارند با آن چیز که موردنظر مدیریت سازمان می باشد ، تطبیق دهد . (استیفن رابینز،  1374ص990 )

نمودار 2-2: شکل گیری فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی همچنین به وسیله فرایند گزینش ، شاخصهای ارزیابی عملکرد،شیوه های تخصیص پاداش یا پرداخت حقوق و دستمزد، اجرای برنامه های آموزشی وسیاست ارتقای کارکنان و اعضای سازمان تایید، تثبیت و تقویت می گردد.  (رابینز، 1374ص  980 )

گروهی از پژوهشگران فرهنگ را مجموعه ای از دانش، باور ، هنر، اخلاق، قانون و رسوم و هر گونه قابلیت و عادات کسب شده توسط بشر به عنوان عضوی از جامعه می دانند و ویژگی های زیر ر ا درمورد آن برمی شمرند . (کالاهان و دیگران، ۱۹۸۶ ، ص ۵۵۲ )

h فرهنگ، رفتاری اکتسابی می باشد.

h این رفتار در جهت دستیابی به نتایج و برآوردن نیازهاست.

h فرهنگ در طول زمان تحقق می یابد.

h  فرهنگ در بین افراد مشترک می باشد.

h  فرهنگ اصولا قانونمند می باشد.

تعریف ادگار شاین از فرهنگ این چنین می باشد:

فرهنگ مجموعه ای می باشد از اصول اساسی و راه حل های مشترک برای معضلات جهانی، تطابق بیرونی ( چگونه زنده بمانیم ) و انسجام درونی (‌چگونه کنارهم بمانیم ). این مفروضات و اصول اساسی در طول زمان تکامل می یابند و از نسلی به نسل دیگرمنتقل می گردد.

“شاین براین باور می باشد که فرهنگ مجموعه ای می باشد از رفتارها، ساخته ها، ارزش ها و باورها، نظام‌های معنا و روش های یادگیری مشهود و نا مشهود.” کارل‌ رادریگز، خانواده، موسسات‌ آموزشی‌ و مذهب‌ را از مهمترین‌ منابع‌ یادگیری‌ فرهنگ‌ می‌شمارد. و بر این‌ باور می باشد‌ که‌ خانواده‌ اساسی‌ترین‌ واحد پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ می باشد‌ و مذهب‌ به‌گونه تنگاتنگی‌ با ارزشهای‌ فرهنگی‌ مرتبط‌ می گردد و بر فعالیتهای‌ روزانه‌ افراد نظیر شروع‌ و پایان‌ زمان‌ کار، ایام‌ تعطیلی، آداب‌ و رسوم‌ و نوع‌ تغذیه‌ تاثیر می‌گذارد. (کارل‌ رادیگز، مدیریت‌ در عرصه‌ بین‌المللی، زاهدی، دانایی‌ فرد، 1380، ص‌ 32-29)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی