دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

ارگونومی سخت افزار

ارگونومی سخت افزار در طول جنگ جهانی دوم شروع گردید و یکی از ارکان شروع رسمی علم ارگونومی می باشد . این شاخه از علم ارگونومی اکثراً وظیفه اش مطالعه خصوصیات فیزیکی و ادراکی بشر و کاربرد این اطلاعات در طراحی وسایل نشانگر ، کنترل ، ابزار ، صندلی ، سطوح کار و آرایش فضا ها و ایستگاههای کار می باشد.

2-14-4.ارگونومی محیطی

ارگونومی محیطی ریشه در سال های دهه 1930 میلادی دارد . درآن سالها علاقه زیادی به مطالعه اثرات صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، گرما ، سرما و رطوبت (شرایط جوی)  بر عملکرد بشر و سلامت وجود داشت . در طول دهه های گذشته ، اهمیت درک ارتباط بین بشر با محیط مصنوعی و طبیعی مورد توجه قرار گرفته می باشد.

2-14-5.ارگونومی شناختی (نرم افزار)

این شاخه از علم ارگونومی در دهه 70 ظهور نمود و نشانه تغییر توجه از جنبه های فیزیکی و ادراکی به ماهیت شناختی کار بود . کانون این توجه جدید،  اختراع تراشه سیلیکون[1] و در نتیجه کار با سیستم های کامپیوتری بود.  ازآنجا که ارگونومی نرم افزار اکثراً با جنبه های شناختی عملکرد بشر مرتبط می باشد اغلب از آن بعنوان ارگونومی شناختی یاد میشود (صدرا ابرقویی،1388).

2-14-6.ماکرو ارگونومی

ماکرو ارگونومی که بهتر می باشد تکنولوژی سطح مشترک بشر وظایف ـ ماشین ـ محیط ـ سازمان- نام گذاری گردد تمرکزش بر رویکردی بشر گرا برای متناسب کردن کلی طراحی سازمان وسیستم کار با بشر می باشد . تمرکز اولیه در سه تکنولوژی ارگونومی (ارگونومی سخت افزار، ارگونومی محیطی و ارگونومی نرم افزار) که در بالا تشریح گردید بر اپراتور انسانی یا زیر سیستم انسانی می باشد . بنابر این کاربرد اولیه این تکنولوژیها در حد میکرو ارگونومی می باشد. بر عکس در تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ سازمان ، جنبه کلان و ماکرو غالب می باشد زیرا این تکنولوژی با ساختارکلان سیستم کار مرتبط می باشد . ازنظر تاریخی ، طراحی سازمان و مدیریت [2]در اقدام در ارگونومی کاربرد داشته می باشد اما ماکرو ارگونومی بعنوان یک تکنولوژی شناخته شده و رسمی، نسبتاً جدید می باشد. ریشه رسمی آن به مطالعه ای که در امریکا توسط انجمن عوامل انسانی[3] درمورد گرایشهای آینده ارگونومی در طول 20 ساله (1980تا2000) صورت گرفت بر می گردد. هندریک[4] ، فرضیه پرداز برجسته ماکرو ارگونومی در این چارچوب معتقد می باشد که نیاز شدیدی به ادغام طراحی سازمان و مدیریت در ارگونومی هست . در طول دو دهه گذشته این امر تحقق یافته می باشد و تکنولوژی جدید یعنی ماکرو ارگونومی ظهور کرده می باشد . از نظر مفهومی ، ماکرو ارگونومی رویکردی سیستمی از بالا به پائین[5] در طراحی سازمان و مدیریت می باشد(صمدی،7:1385)

2-14-7.ماکروارگونومی و ساختار سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بمنظور درک صحیح از ماکرو ارگونومی بایستی  ابعاد مختلف ساختار سازمانی را بشناسیم .

ابعاد ساختار سازمانی

سازمان را میتوان بصورت هماهنگی برنامه ریزی شده دو یا چند نفر که با هم بصورت نسبتاً مداوم و از طریق تقسیم کار و سلسله مراتب کار میکنند و در صدد نیل به هدف مشترک یا مجموعه ای از اهداف هستند تعریف نمود . این مفهوم سازمان که در آن تقسیم کار و سلسله مراتب هست دلالت بر ساختار دارد . مفهوم ساختار سازمان را می توان با سه جزء عمده زیر بیان نمود:

[1] Silicon

[2] – Organizational Design and Management (ODAM)

[3] – Human Factors Society (HFS)

[4] – Hendrick

[5] -top-down system approach

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال