دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اشتغال زنان روستایی

مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی مقوله بسیار مهمی در راستای دست یابی به توسعه واقعی می باشد. مشارکت زنان در زمینه اقتصادی هم در بیرون از خانه، مزارع و باغات و هم در درون خانه و یا کارگاههای روستایی انجام می شود. فعالیتهای فرآوری محصولات لبنی و باغی مانند فعالیتهای تولیدی می باشد که زنان در درون خانه انجام می دهند. مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی ریشه در باورها، عقاید سنتها و آداب و رسوم داشته و در جوامع و نواحی گوناگون  شکل خاصی به خود می گیرد. بالاخره مشارکت زنان روستایی در زمینه انتخابات از دیگر زمینه های مشارکتی زنان روستایی به شمار می رود. تا زمانی که به زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی در طریقه توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق آرمان توسعه پایدار آرزویی محال می باشد این مساله قابل توجه می باشد که زنان روستایی و عشایری مادامی که فرزندان گرسنه در دامان دارند و دامشان نحیف و گرسنه می باشد چگونه می توانند به فکر قطره حفره ی به وجود آمده در لایه ازون باشند(معروفی، 1378, ص20).

اگر فرض گردد از هر سه نفر زن روستایی بالاتر از 10 سال, یک نفر در طول سال به نوعی به کار تولید در یکی از 133 رشته صنایع دستی اشتغال داشته باشند, می توان گفت, فقط در جامعه روستایی ایران, جمعیتی معادل 65/2 میلیون نفر به صورتهای مختلف, اعم از همیشگی, فصلی یا موردی به کار تولید صنایع دستی مشغول می باشند که اغلب آنها را بافندگان فرش و گلیم تشکیل می دهند( حیدری,1372, ص52).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2-1- ماهیت اشتغال زنان روستایی

2-2-2-2- اشتغال زنان روستایی در کشاورزی

در مورد سهم زنان روستایی در تولید کشاورزی مشکل بتوان با داده های آماری آن را مشخص نمود. زیرا خانواده های دهستانی، فعالیتهای خانگی با فعالیتهای زراعی را توام انجام می دهند. پس داده های سرشماری ها را در مورد اندازه سهم زنان روستایی در تولید کشاورزی بایستی با احتیاط مورد مطالعه قرار داد.

تقسیمات جنسیتی کار موجب می گردد که بعضی فعالیتها را زنان انجام ندهند. در مجموع مردان کارهای فیزیکی و سنگین و بعضی فعالیتهای دارا ی شرایط خاص مانند آبیاری( خصوصا در شب) بازاریابی محصولات، انجام فعالیتهایی که از لحاظ عرف مردانه می باشد را انجام می دهند. بعضی فعالیتهای زنانه با ورود تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی به عهده ی مردان نهاده شده می باشد. علت این امر عدم آشنایی زنان روستایی با نحوه بهره گیری از تکنولوژی و عدم آموزش آنها می باشد. زنان روستایی عهده دار وظایف خانگی، ‌فرآوری محصولات کشاورزی، انجام اکثر فعالیتهای دامی ( شیردوشی، نظافت محل دام، بهداشت دامها و …) می باشد. به گونه کلی زنان روستایی در مرحله قبل از کاشت محصولات زراعی و باغی که شامل آماده سازی زمین،‌ قطعه بندی، شخم، کانال کشی و مرزبندی می باشد،‌ فعالیت بسیار ناچیزی دارند(محمدی یگانه،احمدی، ص191). به گونه کلی کاهش زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی, ناشی از پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن سرمایه به جای کار یا ماشین آلات به جای نیروی انسانی می باشد و افزایش آن در بعضی دوره ها نیز نتیجه گسترش سطح زیر کشت و بهره گیری از زمینهایی می باشد که پیش از این مورد بهره گیری بخش کشاورزی قرار نمی گرفته می باشد. به هر حال این تحولات موجب شده می باشد که سهم زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی در جمع شاغلان روستایی از 76درصد به سال 1335 به 59 درصد در سال 1355 و سپس به 50 درصد در سال 75 کاهش یابد(ازکیا,1383, ص56).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار