دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف ادگار شاین از فرهنگ این چنین می باشد:

فرهنگ مجموعه ای می باشد از اصول اساسی و راه حل های مشترک برای معضلات جهانی، تطابق بیرونی ( چگونه زنده بمانیم ) و انسجام درونی (‌چگونه کنارهم بمانیم ). این مفروضات و اصول اساسی در طول زمان تکامل می یابند و از نسلی به نسل دیگرمنتقل می گردد.

“شاین براین باور می باشد که فرهنگ مجموعه ای می باشد از رفتارها، ساخته ها، ارزش ها و باورها، نظام‌های معنا و روش های یادگیری مشهود و نا مشهود.” کارل‌ رادریگز، خانواده، موسسات‌ آموزشی‌ و مذهب‌ را از مهمترین‌ منابع‌ یادگیری‌ فرهنگ‌ می‌شمارد. و بر این‌ باور می باشد‌ که‌ خانواده‌ اساسی‌ترین‌ واحد پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ می باشد‌ و مذهب‌ به‌گونه تنگاتنگی‌ با ارزشهای‌ فرهنگی‌ مرتبط‌ می گردد و بر فعالیتهای‌ روزانه‌ افراد نظیر شروع‌ و پایان‌ زمان‌ کار، ایام‌ تعطیلی، آداب‌ و رسوم‌ و نوع‌ تغذیه‌ تاثیر می‌گذارد. (کارل‌ رادیگز، مدیریت‌ در عرصه‌ بین‌المللی، زاهدی، دانایی‌ فرد، 1380، ص‌ 32-29)

 استیفن‌ رابینز می‌گوید: افراد از نظر شخصیت‌ دارای‌ نوعی‌ ثبات‌ رویه‌ هستند که‌ می‌توان‌ براساس‌ آن‌ نوع‌ توجه‌ و رفتار آنها را پیش‌بینی‌ نمود. سازمان‌ هم‌ مانند بشر‌ دارای‌ ویژگیهایی‌ می باشد‌ که‌ این‌ ویژگیها می‌توانند به‌ صورت‌ صمیمی، خلاق، نوآور یا محافظه‌ کار باشند. براساس‌ همین‌ ویژگیها می‌توان‌ نگرشها و رفتارهای‌ کسانی‌ را که‌ درون‌ این‌ سازمانها هستند، پیش‌بینی‌ نمود. مقصود این‌ می باشد‌ که‌ می‌خواهیم‌ بگوییم‌ در سازمان‌ یک‌ متغیر سیستمی‌ هست و آن‌ پدیده‌ را نمی‌توان‌ به‌ راحتی‌ تعریف‌ نمود اما‌ به‌گونه حتم‌ هست و افراد برای‌ معرفی‌ سازمان‌ از اصطلاحات، عبارات‌ و کلمه‌های‌ مشابه‌ بهره گیری‌ می‌کنند، ما این‌ متغیر را فرهنگ‌ سازمانی‌ می‌نامیم.

رابینز در یک‌ تعریف‌ دیگر، فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ معانی‌ مشترکی‌ می‌داند که‌ به‌وسیله‌ اعضای‌ سازمان‌ حفظ‌ و به‌ فرق سازمان‌ از سازمانهای‌ دیگر منجر می گردد.

«جرج‌ گردن» نیز فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ فرضیات‌ و ارزشهای‌ مشترکی‌ می‌خواند که‌ به‌گونه گسترده‌ رعایت‌ می گردد و به‌ الگوی‌ رفتار خاصی‌ منجر می گردد.

استانلی‌ دیویس‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ را الگوی‌ ارزشها و باورهای‌ مشترکی‌ می‌شمارد که‌ به‌ اعضای‌ یک‌ نهاد معنی‌ و مفهوم‌ می‌بخشد (طوسی، 1376، ص‌ 156)

دیویس‌ استانلی شاخصهای‌ عمده‌ تشخیص‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ را به‌ شکل‌ زیر برشمرده‌ می باشد: هویت‌ عضویتی، منافع‌ فردی‌ سازمانی، تاکید بر وظایف‌ افراد، کنترل‌ (زیاد/کم) ، هماهنگی‌ واحدها (زیاد/کم) ، ریسک‌پذیری‌ (زیاد/کم) ، سیستم‌ پاداشی، تحمل‌ تعارضی، تاکید بر (هدف‌ / وسیله‌) نظری‌ سیستمی‌ و ارتباط‌ با محیط‌. خلاقیت‌ و ابتکار فردی، الگوی‌ ارتباطات، ریسک‌پذیری ساختار سازمانی، سبک‌ مدیزیت. ‌ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ می باشد‌ که‌ لیتوین‌ واسترینگر به‌ عناصری‌ زیرا‌ مسئولیتها، رسمیت‌ و هویت‌ نیز تصریح‌ کرده‌اند و کرت‌ لوئین‌ به‌ مواردی‌ مثل‌ فرایند رهبری، انگیزه، تصمیم‌گیری، هدف‌گذاری‌ و فرایند کنش‌ متقابل‌ به‌عنوان‌ عناصر تشکیل‌دهنده‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ تصریح‌ کرده‌ می باشد.‌

موضوع فرهنگ سازمانی،در واقع اولین بار در اوایل دهه 80 مطرح گردید،زمانی که آمریکایی ها کوشش می کردند دلیل موفقیت ژاپنی ها در عرصه رقابت بین الملل را پیدا کنند و تبیین دهند.در واقع آنها فرهنگ شرکت یا فرهنگ سازمانی را اسلحه مخفی و رمز موفقیت ژاپنی ها می دانند.محبوبیت نظریاتی زیرا نظریه زد و هنر مدیریت ژاپنی معلول همین گمان و طرز تفکر می باشد.این مطالعات به این نتیجه رسید که ژاپنی ها سیستم مدیریت آمریکایی را در مدیریت کپی نکرده اند، بلکه در حقیقت آنان سیستمی از مدیریت را کامل نمودند که با محیط فرهنگی و اکولوژی آن ها مناسب می باشد. همچنین پیترز و واترمن در کتاب پر فروش خود با نام “به دنبال موفقیت” اظهار می دارند که برای عالی بودن و موفق بودن نیازی نیست که ژاپنی باشید،و برای تایید و اثبات اظهارات خود، بنام چند شرکت بزرگ و قدرتمند آمریکایی همچون آی.بی.ام، دیسنی و دلتا تصریح می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی