دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف

مورهد و گریفین مشخصات زیر را برای فرهنگ سازمانی قوی برشمرده اند که عبارتند از:

۱تعهد اجتماعی:

در سازمانهایی با فرهنگ قوی، تعهد اجتماعی بین افراد بسیار بالاست و به عنوان یک اصل پذیرفته شده می باشد.

۲وجدان کار:

در این سازمانها کار به عنوان ارزش پذیرفته شده می باشد و بیکاری منفور تلقی می گردد.

۳مدیریت کیفی:

مدیران تأثیر بسیار زیا دی در بهبود کیفی کار اعمال می کنند و بدین لحاظ مدیریت بایستی از کیفیت بالایی در برنامه ریزی، سازماندهی و طراحی کارها برخوردار باشد.

۴فرهنگی رقابتی:

عامل رقابت بطور صحیح باعث رشد و توسعهء سازمان شده و انگیزه به کار افزایش می یابد.

۵تطبیق فرد با شغل:

افراد بایستی بر مبنای علاقه و توان خویش به کار گمارده شوند زیرا که منجر به کارایی افراد در سازمان میگردد و انگیزش آنان را تضمین می کند.

۶غنی سازی شغل:

در این فرهنگ ها فرض بر این می باشد که برای ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان بایستی نیاز به مسئولیت پذیری را درآنها برآورده ساخت و شغل بایستی به گونه ای طراحی گردد که این نیاز را در شاغلین ارضا کند به تعبیری شغل بایستی غنی، با معنی و دارای اختیارات کافی باشد بطوریکه شاغلین بتوانند با استقلال کار کنند و زمینه ای برای خلاقیّت داشته باشند.

۷توسعه شغلی:

مشاغل تخصصی پس از مدتی باعث کسالت و دلزدگی شاغلین می شوند و انگیزه به کار را در افراد تضعیف می کند برای جلوگیری از این وضعیت می توان شغل را با افزودن وظایفی توسعه داد.

۸گردش کار

بوسیله چرخش شغل، افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در کار خود از تنوع و گوناگونی برخوردار می گردند ودر نهایت انگیزه به کار در آنان تقویت میشود.

۹علاقه و وفاداری به سازمان:

در فرهنگ سازمانی قوی، علاقه پشتکار و وفاداری نسبت به کار ازسوی کارکنان و مدیریت کاملا مشهود بوده و کوشش می گردد سازمان در دستیابی به اهداف خویش موفق تر باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی