دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم گزارشات مدیریت (MRS)[1] :

M R S  دومین نسل از سیستم های اطلاعاتی که در اواسط دهه 60 میلادی با در نظر داشتن نیاز مدیران میانی و ارشد به وجود آمد . واژه سیستم اطلاعات مدیریت بر کلیه سیستم اطلاق شده می باشد لذا از واژه سیستم گزارشات مدیریت بهره گیری می‌کنم .سیستم گزارشات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان می باشد که توسط مدیران در کلیه سطوح و در تمامی زمینه های فعالیتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (صرافی زاده، 1383، 56).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم اطلاعات مدیریت انواع گزارش را در اختیار مدیران قرار می‌دهند مانند گزارشات برنامه ای[2] SR، گزارشات درخواستی[3] (d.r) و گزارشات خاص[4] (E R) و گزارشات تفضیلی[5] (DDR)  (صرافی زاده و علی پناهی، 1380، 210).

 

2-1-17-3- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) [6]:

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، سیستمی می باشد که به مقصود پشتیبانی از تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف سازمان با تاکید بر تصمیمات شبه ساختاری و غیر ساختاری طراحی و به کار گرفته می گردد . این سیستم از طریق مدلسازی می‌تواند مسائل پیچیده را حل و راه کار را بر اساس منطق پیشنهاد کند.

 

اجزاء این سیستم عبارتند از :

  • پایگاه مدل
  • پایگاه داده
  • مدیریت پایگاه مدل
  • مدیریت پایگاه داده

(صرافی زاده، 1383،  60)

[1] . Management Reporting system

[2] . Scheduled Reports

[3] . Demand Reports

[4] . Exception Reports

[5] . Drilled down Reports

[6] . Decision support system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.