دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

گروههای تاثیر گذار در بر پایی یک سیستم اطلاعاتی جدید

این گروهها به دو دسته، یکی گروههای درون سیستم اطلاعاتی و دیگر گروههای در بیرون سیستم اطلاعاتی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف- گروههای بیرون سیستم اطلاعاتی

 1. مدیران ارشد : که دارای تأثیر تامین بودجه و پشتیبانی هستند
 2. کارشناسان : که دارای تأثیر تامین خدمات تدارکاتی، حقوقی و سازمانی می‌باشند
 3. مدیریت میانی : که زمینه اجرایی و پشتیبانی را فراهم می‌سازد
 4. سرپرستان : که زمینه اجرایی و انتقاد سازنده را فراهم می‌سازد
 5. گروه کاری : اجرای کار، گرد آوری داده ها و ریزه کاری را بر عهده دارد

ب-گروههای درون سیستم اطلاعاتی

 1. مدیریت واحد اطلاعات : که وظیفه طراحی و برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی را بر عهده دارد .
 2. مدیریت طرح : یک طرح ویژه را ارائه می کند
 3. تحلیگر ارشد : کارهای تحلیل گران، طراحان و گروه تدارکات را متناسب می کند
 4. تحلیگران سیستم: نیازهای تازه سیستم، دیدگاه ها و روشهای تازه را عرضه می کند.
 5. برنامه نویسان : مسئولیت اجرائی سیستم جدید را به عهده دارند

(لاودن، 1378،  286).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.