دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

با نگاهی به بافت اجتماعی- اقتصادی جامعه کشاورزی کشورمان و تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانواده, ضرورت توجه بیشتر به این قشر دو چندان می گردد.

در نظر داشتن احساس مسئولیت و جایگاه زنان روستایی در نواحی گوناگون کشور و اعتقاد و باورمان به این قشر عظیم که دارای تأثیر مهمی در اقتصاد کشور اند, از ضروریات جامعه به شمار می رود.

وجود زنان برای ایجاد یک زندگی سالم در خانواده از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به مقصود تامین یک زندگی توام با آرامش و آسایش برای اعضاء خانوار, زنان علاوه بر تربیت کودکان به کارهای دیگری مانند تهیه غذا, نگهداری از منزل, کمک به فرآیند تولید و تبدیل محصولات زراعی و باغی, تهیه محصولات لبنی و دامی و … می پردازند.

این پژوهش با عنوان تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن در 5 فصل: فصل اول کلیات پژوهش, فصل دوم مبانی نظری, فصل سوم ویژگیهای طبیعی, اجتماعی, اقتصادی, فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش و فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها و ارائه پیشنهادات تهیه گردیده می باشد.

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار