دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

۱۰اعتماد به نفس:

کارکنان هیچگاه با دودلی و عدم اطمینان دست به فعالیت نمی زنند. (مورهد، گریفین ۱۹۸۹ ، ص ۴۵)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر خلاف فرهنگ های قوی در فرهنگ های ضعیف فاصله بین افراد و اهداف سازمانی زیاد بوده و توافق گروهی بسیار اندک می باشد.

بعضی از مشخصات فرهنگ ضعیف به تبیین زیر میباشد: (گزکوه، ۱۳۷۴ ، ص۴۹ ص۵۰ )

 • بی علاقه گی به کار و عدم احساس تعلق به سازمان.
 • اشاعهء فرهنگ تملق و چاپلوسی.
 • غیبت و عدم حضور به موقع در محل کار.
 • توجه صرف به منافع شخصی.
 • عدم وجود بینش آینده نگری.
 • عدم اعتماد به نفس و روحیه تقدیرگرایی.
 • کم کاری و فرار از کار.
 • عدم انتقال مهارتها و رمز نگهداشتن فنون کار.
 • کسب محبوبیت به بهای لجن مال کردن دیگران.
 • عدم صداقت در اعتراف به اشتباهات.
 • محافظه کاری.
 • عدم پاسخگویی به ارباب رجوع

2-9 کارکردهای فرهنگ سازمانی

در یک سازمان ، فرهنگ کارکردها و تأثیر های متفاوتی اعمال می کند. برای پی بردن به اینکه این کارکردها چگونه واقع می شوند بطور مختصر به ویژگی آموزنده این کارکردها تصریح می­گردد.

به کارکنان سازمان هویتی سازمانی می بخشد. آن چیز که یک شرکت را برجسته می سازد، توانایی آن در جذب و پرورش و نگهداری افراد بااستعداد می باشد .رابینز در کتاب مدیریت رفتار سازمانی خود آورده می باشد : فرهنگ، تعیین کننده مرز سازمانی می باشد یعنی سازمانها را ازهم تفکیک م یکند و نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می کند .

تعهد گروهی را آسان می سازد. تعهد را اصولاً می توان به پیوند روانی فرد یا گروه به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش های سازمان جای دارد . زیرا پاداش خدمت از معیارهای رایج بالاتر می باشد و مدیران میانی از پاداش های سخاوتمندانه برخوردار
می شوند.

ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می کند زیرا کارکنان با احساس اطمینان از امنیت شغلی، فضایی را که آینده ای غیر معمول از تعهد پرهیجان به سخت کوشی و پذیرش نظارت های دقیق می باشد برای سازمان به وجود می آورند. فرهنگ از نظر اجتماعی همچون چسبی به حساب می آید که می تواند از طریق ارائه استانداردهای مناسب در ارتباط با آن چیز که بایستی اعضای سازمان بگویند یا انجام دهند، اجزای سازمان را به هم متصل می ‌کند .

– 4فرهنگ با یاری دادن به اعضا برای پی بردن به پیرامون کار خود رفتار آنان را شکل می بخشند. در این صورت نخبگان به شغل تمام وقت دست می یابند و شغل خود را از پائین ترین مرتبه آغاز
می کنند و به وسیله کارکنان موفق، با اصول بنیادی در سازمان آشنا می شوند. همچنین فرهنگ موجب اتحاد و یکپارچگی اعضا می گردد، بگونه ای که آنها شیوه رفتار و مستقر کردن ارتباط با همدیگر را بدانند .

 5) فرهنگ سازمان بر وظایف و نحوه عملکرد مدیریت سازمان تاثیر می گذارد و با ایجاد محدودیتهایی برای مدیریت، اظهار می کند که مدیر چه کاری را می تواند انجام دهد و چه کاری را
نمی تواند. اقدام مدیر بایستی مورد تائید فرهنگ سازمان قرار گیرد، اگر این طور نباشد مطابق با ارزشها نخواهد بود و از سوی اکثریت اعضای سازمان مورد تائید قرار نمی گیرد.

6)  فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرشها در رفتار کارکنان می گردد. به طوری که شایستگی و تناسب فرد در سازمان، تناسب نگرشها و رفتار فرد با فرهنگ سازمانی را موجب می گردد که فرد بتواند به عنوان عضوی از سازمان درآید .

. (7 فرهنگ به سازمان کمک می ‌کند تا خود را با عوامل محیط خارجی وفق دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی