دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

6 تثبیت فرهنگ سازمانی

بطور اختصار تدابیری که می توان در جهت تثبیت فرهنگ سازمان اعمال نمود سه دسته میباشند:

۱ -تدابیری که بایستی در جهت هم سو نگهداشتن باورهای کارکنان با باورهای مدیریت سازمان اعمال گردد.

۲ -گزینش افرادی که دارای باورهای مناسب با ارزشهای سازمان را دارا هستند.

۳-تدابیری جهت زنده نگاهداشتن هنجارها و ارزش های مشترک افراد که در گذر زمان به وجودآمده اند.

علاوه بر تدابیر فوق می توان از شاخص های ارزیابی عملکرد، شیوه های تخصیص پاداش، اجرای برنامه های

آموزشی، سیاست ارتقای کارکنان برای اینکه سازمان مطمئن گردد افراد استخدام شده با فرهنگ حاکم و رایج سازگارند می کوشد تا اعضایی را تقویت نماید که به فرهنگ سازمان ارزش قای لاند، جهت بقا و تقویت و گسترش فرهنگ سازمانی بهره گیری نمود. (ترابی کیا، ۱۳۷۷ ، ص ۸)

رابینز در این ارتباط سه عامل گزینش، مدیریت عالی سازمان و شیوه هایی که افراد خود را با فرهنگ وفق می دهند را بعنوان عوامل عمده حفظ و بقای فرهنگ سازمانی برمی شمرد که به تبیین هر یک
می پردازیم:

2-6-1 گزینش:

هدف از گزینش این می باشد که افرادی استخدام شوند که برای انجام کار مورد نظر دانش، اطلاعات، مهارت ها وتوانائی های لازم را داشته باشند، همچنین افرادی در خور و متناسب با سازمان باشند، به تعبیری دارای ارزش هایی باشند که سازمان به آنها ارج می نهد، گذشته از این در فرایند گزینش به داوطلبان اطلاعاتی درمورد سازمان داده می گردد، این داوطلبان درمورد سازمان اطلاعاتی به دست می آورند و اگر ببینند که ارزشهای سازمان با دیدگاههای آنان در تعارض می باشد به میل خود از پیوستن به آن منصرف می شوند.

پس در فرایند گزینش با حذف کسانی که به ارزشهای اصولی سازمان اهمیت ندهند یا آنها را مورد حمله قرار دهند کوشش می گردد تا فرهنگ سازمانی حفظ گردد.

2-6-2 مدیریت عالی سازمان

اقدامات مدیریت عالی سازمان بر فرهنگ سازمانی اثرات بسیار شدیدی می گذارد، مدیران ارشد اجرایی از طریق گفتار و کردار، هنجارها و معیارهایی را ارائه می کنند که دست به دست می گردد و پس از طی سلسله مراتب به همه جای سازمان می رسد، مبنی بر اینکه آیا سازمان مزبور ریسک پذیر می باشد، مدیران چه مقدار آزادی اقدام دارند، آنان بایستی چه مقدار استقلال به زیردستان خود بدهند، نوع لباس و شیوه ء پوشش افراد چگونه بایستی باشد، چه اقداماتی موجب ارتقای مقام و افزایش حقوق میشود و از این قبیل چیزها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید