دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه کارآفرینی

کارآفرینی از کلمه فرانسوی entreprendre به معنی”برعهده گرفتن” یا “واسطه گری” می باشد. در قرون وسطی اصطلاح کارآفرین هم برای بازیگر و هم برای شخصی که طرحهای تولیدی بزرگ را اداره می نمود به کار می رفت. کارآفرینان عموماً از بزرگان بودند، اشخاصی که مسئول اجرای طرح های عمرانی بزرگ بودند. در قرن هفدهم کارآفرین به شخصی اطلاق می گردید که به مقصود عرضه خدمات یا تولید محصولات مقرر با دولت قرارداد می بست. از آنجا که مبلغ قرارداد ثابت بود، نتیجه سود یا زیان از آن کارآفرین بود. کانتیلون[1] مقاله نویس اقتصادی و نویسنده دهه 1700 یکی از نخستین نظریه ها در مورد کارآفرینی را عرضه نمود و به همین دلیل بعضی او را بنیانگذار این واژه می شناسند.او کارآفرین را کسی می داند که اهل ریسک باشد. در قرن هجدهم بین صاحب سرمایه و فردی که به سرمایه نیاز دارد تفاوت گذاشته گردید.به اظهار دیگر، کارآفرین از تأمین کننده سرمایه (به اظهار امروز سرمایه گذار فعالیت کارآفرینانه) متمایز گردید. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم غالباً کارآفرینان را از مدیران متمایز نمی دانند و عموماً از جنبه اقتصادی به آنها نگاه می کردند: مختصراً اینکه کارآفرین بنگاه اقتصادی را به مقصود منفعت شخصی، سازماندهی و اداره می کند. او برای مواد مصرفی در کارش، بهره گیری از فضا، خدمات افرادی که به کار گرفته و سرمایه که نیاز دارد، بهای لازم را می پردازد. قدرت ابتکار، مهارت و هوش خود را در برنامه ریزی، سازماندهی و اداره بنگاه اقتصادی به کار می گیرد. همچنین احتمال سود و زیان ناشی از جایگاه های غیرقابل پیش بینی یا غیر قابل کنترل را لحاظ می کند.باقیمانده خالص از دریافت سالیانه بنگاه اقتصادی پس از پرداخت کلیه هزینه ها، چیزی می باشد که برایش باقی می ماند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اواسط قرن بیستم نظریه کارآفرین نوآور توسط شومپیتر[2] پایه ریزی گردید، مطابق این نظریه:

“وظیفه کارآفرین عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوی تولید با بهره برداری از یک اختراع یا به گونه عمومی تر یک امکان فنی امتحان نشده برای تولید یک کالای جدید، بازگشایی منابع جدید برای دسترسی به مواد یا یک بازار جدید برای محصولات به وسیله تجدید سازماندهی یک صنعت جدید می باشد” (هیزرک و پیترز، 2002).

[1] Cantilon

[2]– Shumpeter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.