دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

ارگونومی و سیستم کار

یکی از راههای تعریف و فهم ماهیت هر رشته ای از علوم ، شناخت ماهیت تکنولوژی آن می باشد . تکنولوژی انحصاری ارگونومی ، تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ سیستم[1] می باشد . ارگونومی بعنوان یک دانش، وظیفه اش توسعه دانسته ها درمورد توانایی هاو محدودیت های بشر و سایر ویژگی های مرتبط با طراحی سطح مشترک بین بشر و دیگر اجزای سیستم می باشد . در اقدام،  ارگونومی وظیفه اش کاربرد تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ سیستم در طراحی یا تغییر سیستم ها بمنظور افزایش عملکرد ، ایمنی، سلامت ، راحتی ، تاثیر و کیفیت زندگی می باشد . در حال حاضر این تکنولوژی دارای 4 جزء مشخص بصورت زیر می باشد :

1- ارگونومی سخت افزار[2] : تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ ماشین

2- ارگونومی محیطی[3] : تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ محیط

3- ارگونومی شناختی[4] : تکنولوژی سطح مشترک بشر ـ نرم افزار

4- ماکرو ارگونومی : تکنولوژی سطح مشترک بشر و  سازمان

پیش روی مقوله چهارم،  به سه مقوله اول اصطلاحا میکروارگونومی اطلاق می گردد.

2-14-3.ارگونومی سخت افزار

ارگونومی سخت افزار در طول جنگ جهانی دوم شروع گردید و یکی از ارکان شروع رسمی علم ارگونومی می باشد . این شاخه از علم ارگونومی اکثراً وظیفه اش مطالعه خصوصیات فیزیکی و ادراکی بشر و کاربرد این اطلاعات در طراحی وسایل نشانگر ، کنترل ، ابزار ، صندلی ، سطوح کار و آرایش فضا ها و ایستگاههای کار می باشد.

[1] – Human-System Interface Technology

[2] -Hardware Ergonomics

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Environmental Ergonomics

[4] – Cognitive Ergonomics

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال