دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 فرهنگ معقول[1]

که از طریق تمرکز فعالیت های یکپارچه و متمرکز درونی مشخص می گردد و موجب می گردد با سازمانهای دیگر به رقابت بپردازد، ارزشهای مرکزی این نوع فرهنگ را کارایی و سودمندی تشکیل می دهند، عواملی که موجب حداکثرعملکرد سازمان می گردد، هدفهای صریح و قضاوتهای فردی و قاطعیت هستند.

  فرهنگی توسعه ای[2]

بر خلاف فرهنگ معقول ویژگی این نوع فرهنگ عدم تمرکز قدرت می باشد و متوجه رشد و رقابت بیرونی میباشد، اهداف گسترده رهبری فرمند موجب تعهد در افراد نسبت به سازمان می گردد. سازمان در رقابت برای جلب طرفداری بیرونی از بینش و بصیرت بهره گیری می ‌کند.

 

 

 

 

  فرهنگ اجماعی[3]

مشخصه ی این فرهنگ عدم تمرکز قدرت، تنوع فعالیتها و توجه داخلی به حفظ سیستم می باشد پس روابط اعضاء بسیار دوستانه و تعاونی می باشد که این سبب می گردد گروه دارای روحیه بالایی باشد و اعتماد آنان نسبت به هم بسیار زیاد می باشد.

فرهنگی سلسله مراتبی[4]

این نوع فرهنگ نیز همانند فرهنگ اجماعی و برخلاف فرهنگ معقول و توسعه ای مبتنی بر توجه داخلی و حفظ سیستم می باشد و ویژگی آن تمرکز قدرت و فعالیت های یکپارچه می باشد.

قوانین از طریق سلسله مراتب رفتارهای مورد انتظار سازمان و اجراء مقررات پیش می رود؛ پایداری، کنترل، قابلیت پیش بینی و پاسخگوئی صفات با ارزشی را تشکیل میدهند. ( هوی و میسکل، ۱۳۷۰ ، ص ۵ )

2-8 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف

هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزشها معتقد باشند فرهنگ قوی تر می باشد و تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد سازمان های مذهبی و نهادهای انقلابی در کشورمان نمونه هایی از صاحبان فرهنگ قوی هستند، در یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درمورد رسالت سازمان هست و وحدت هدف موجب همبستگی، وفاداری، تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت می گردد، در یک فرهنگ قوی مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان نیاز کمتری به قوانین و رویه های رسمی دارد؛ زیرا که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند، راهنماهای رفتار، درونی می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لوتانز دو عامل گستردگی[5] و گردیدّت[6] را تعیین کننده قوت و ضعف فرهنگ می داند؛ گستردگی نشان دهنده ء تعداد افرادی می باشد که ارزشهای اصلی فرهنگ را پذیرفته اند و گردیدّت درجه تعهد افراد سازمان به این ارزشهای محوری می باشد، لوتانز گردیدّت را متأثر از دو عامل میداند: آشنائی[7] و پاداش.

[1] . Rational culture

[2] . Development culture

[3] . Consensual culture

[4] .  Hierarchical culture

[5] .  Sharedness

[6] . Intensity

[7] .  Orientation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی