دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– عوامل تأثیرگذار بر نوع سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز

بایستی توجه داشت که چیزی بنام سیستم اطلاعات کامل وجود خارجی ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که سیستم اطلاعات تمام سازمان ها را بدون در نظر داشتن نظام خاص و بدون در نظر داشتن نیازهای اطلاعاتی آنها، که در عین حال پیشرفته نیز باشد، فراهم نمود. بنابر این به تناسب رشد و تغییر سازمان، سیستم اطلاعات نیز بایستی تغییر نماید. بنابر این با در نظر داشتن شرایط خاص هر سازمان . انواع مختلف سیستم های اطلاعات مورد نیاز می‌باشد.

عوامل تعیین کننده انتخاب نوع سیستم اطلاعاتی عبارتند از :

 1. نوع صنعت یا تجارت
 2. جایگاه آن در چرخه عمر صنعت
 3. اندازه سازمان
 4. وضعیت فعلی فن آوری
 5. شبکه مدیریت
 6. وسعت جغرافیایی سازمان و بازارهای آن
 7. اثرها سیاسی و اقتصادی

(ثاقب خراسانی، 1380،  96)

 

2-1-17- انواع سیستم های اطلاعاتی

2-1-17-1- سیستم پردازش تعاملی (TPS)[1] :

TPS  اولین سیستم هایی هستند که با ورورد رایانه‌ها به سازمان‌ها شکل گرفتند. این سیستم‌ها امور ساخت یافته‌ای مانند نگهداری سوابق، کنترال انبار، محاسبه حقوق و دستمزد و غیره را انجام می‌دهند. دستورالعمل‌ها و روش انجام کار در سیستم‌ها با بهره گیری از کدینگ برنامه نویسی شده می باشد کاربر با تعامل با سیستم داده را به سیستم وارد و بر اساس درخواست وی عملیات پردازشی انجام و داده ها به هنگام می شوند و بر اساس آن گزارش دریافت می گردد (صرافی زاده، 1383، 53).

[1] . Transaction processing system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
دسته‌ها: پایان نامه