دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اقتصاد روستایی

1-2-2 مفهوم اقتصاد روستایی

اقتصاد روستا اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده جغرافیای روستا مطرح می نماید. به بیانی دیگر اقتصاد روستایی عبارت می باشد از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به مقصود گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد. پس هر فعالیتی که در محیط روستا به مقصود تامین رفاه و گذران زندگی روستاییان به وقوع بپیوندند تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. پس درصد بالایی از اقتصاد روستا به بهره کشی از زمین وابسته می باشد. اقتصاد روستایی فعالیتهای اقتصادی کلیه خانوارهای روستایی را در بر می گیرد نه صرفا خانوارهایی که دارای فعالیتهای کشاورزی می باشند(مهدوی،1384, ص169).

 

2-2-2 ارکان اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای می باشد که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی می باشد که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به گونه کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قرار دارد که صورت گسترده ی آن به شکل زیر می باشد:

کشاورزی: زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار

صنعت: صنایع دستی ،‌صنایع روستایی

خدمات: (همان منبع, ص170).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2-2 خانوار روستایی

اصطلاح خانوار روستایی در تعریف اقتصاد روستایی به کلیه ساکنان ده اطلاق می گردد و صرفا مقصود خانوارهایی می باشد که در ده ساکن می باشند. اعم از زارعان و خوش نشینان(حسینی ابری,1380, ص217).

 

2-3 اشتغال زنان روستایی

1-2-3- تاریخچه اشتغال زنان

زن از زمانهای قدیم تا به امروز غیر از خانه داری در امور مختلف کشاورزی، گله داری ، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوشادوش مردان مشغول به فعالیت بوده می باشد و در ازای فعالیتهای تولیدی کار، ‌مزدی اخذ نکرده می باشد. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاههای خانگی به کارخانه ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین  تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن پیش روی مرد از خانه به کارخانه کشیده گردید. از آن به بعد زنان با تحصیل علوم در سطح بالاتر علاوه بر فعالیتهای تولیدی در سایر زمینه ها و در پستهای گوناگون مشغول به کار شدند(بامداد،1375, ص93).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار