دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تفاوت شخصیتی افراد

در خصوص مراوده بین کاربر و سیستم ملاحظاتی که در این ارتباط بایستی رعایت گردند از سوی اشنایدرمن[1] پیشنهادهایی ارائه شده که بین سیستم‏ و کاربر آن ارتباط دوستانه مستقر گردد. وی در مورد اینکه گزارشهای خروجی سیستم دارای چه ویژگی‏هایی باشد و آن چیز که بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می‏گردد چگونه سازماندهی و ارائه گردد تا کاربر از دیدن آن خشنود گردد و میل به کار بیشتر با سیستم داشته باشد، به نکات جالبی تصریح کرده می باشد. اما آن چیز که مهم می باشد این می باشد که سیستم بایستی بگونه‏ای طراحی گردد که با کاربر آن به سبک دوستانه ارتباط مستقر نماید. مسائل دیگری همچون «ورود داده‏ها به سیستم»[2] نحوه کنترل خطاها و روش کردن آن برای کاربر سیستم «آزمایش پذیرش سیستم»[3] و نحوه « نمایش دادها »[4] را نیز به عنوان مسائل مهم در این ارتباط معرفی کرده‏اند  (schneiderman, j. 1987, 454, 459).

 

خانم و آقای ”لاودن“ از چهار موضوع اساسی برای شکست سیستم‏های اطلاعاتی نام می‏برند. (Laudon, k. & Loudon, j. 1991, 26, 764)

1- طراحی

  • هزینه
  • عملیات
  • داده ها

اگر طراحی به نحو مناسبی انجام نپذیرد، اگر هزینه نگهداری و عملیاتی کردن سیستم بسیار زیاد باشد، اگر سیستم خوب هدایت و عملیاتی نشود، و اگر داده‏های صحیح و دقیق و مناسب به سیستم تغذیه وارد نگردد، به گونه حتم سیستم در محل دچار مشکل گردیده و با شکست مواجه خواهد گردید.

ایشان برای تعیین درجه موفقیت یا شکست سیستم‏های اطلاعاتی، پنج معیار را معرفی نموده‏اند. (Laudon, k. & Loudon, j. 1991, 6, 788)

1- سطح بالای بهره گیری

2- رضایت کاربر از سیستم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- طرز تلقی‏های مساعد درمورد تأثیر سیستم

4- اهداف تامین شده سیستم

[1] . schneiderman

[2] . Data Entry

[3] . Acceptance Testing

[4] . High usage levels

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.