دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

پرسش‏های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فرضیه های اصلی

  • آیا فقدان دانش کاربران در عدم استقرار صحیحMIS در شرکت مخابرات استان خراسان موثر می باشد؟

2- آیا فقدان زیر ساختهای لازم در  عدم استقرار مناسبMIS  در شرکت مخابرات استان خراسان موثر می باشد؟

3- آیا نااگاهی مدیران از اصول MIS در عدم استقرار صحیح MIS  در شرکت مخابرات استان خراسان موثر می باشد؟

4- آیا فقدان رویه ها و فرآیندهای لازم در عدم اسقرار MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار می باشد؟

5- آیا نبود اموزش وتخصص کاربران در عدم استقرار صحیح MIS درشرکت مخابرات خراسان موثر می باشد؟

فرضیه های فرعی:

  • آیا سن پاسخگو در نظر ازدر خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار میباشد؟
  • آیا سابقه کار پاسخگو در نظر او در خصوص علل در خصوص در خصوص عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار میباشد؟
  • آیا اندازه تحصیلات پاسخگودر نظر اودر خصوص علل عدم استقرارMIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار میباشد؟

چارچوب نظریه پژوهش:

در بسیاری از سازمانها ملاحظه شده می باشد که علیرغم صرف وقت، انرژی و هزینه زیادی که جهت طراحی سیستم‏های اطلاعاتی شده می باشد، بعضی از این سیستم‏ها در اقدام بکار گرفته نشده‏اند یا در ارائه خدمات اطلاعاتی دارای معضلات زیادی هستند. در تحقیقی که بر روی 19 پروژه انجام شده می باشد مشخص گردید که 47 درصد از این پروژه‏ها تحویل کارفرمای آن شده‏اند و لیکن مورد بهره گیری قرار نگرفتند، برای  29 درصد از این پروژه‏ها هزینه مربوط پرداخت گردید اما کارفرما آن را تحویل نگرفت و 19 درصد از‏ آنها متروک شده‏اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.