دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی

طبقه بندی های مختلفی از سیستم های اطلاعات مدیریت ارائه شده می باشد که اهم طبقه بندی عبارتند از:

2-1-15-1- طبقه‌بندی براساس ساختار

سازمانهای مجموعه ای از واحد ها، گروه‌ها  و تیم‌های کاری هستند و این عناصر در یک سلسله مراتب قرار دارند و از زیر مجموعه خود گزارش دریافت می‌کنند  و پاسخگویی عناصر مافوق هستند . سیستم های اطلاعات براساس سلسله مراتب ساختاری به سیستم‌های بخشی سازمانی و میان سازمانی تقسیم می شوند.

سیستم‌های اطلاعات بخشی

سازمانها از سیستم های اطلاعات مختلفی در سطح واحد های عملکردی خود بهره گیری می‌کنند برنامه های کاربردی غالباً به مقصود انجام معاملات خاص طراحی می گردد.

سیستم های اطلاعات سازمانی

مجموعه سیستم های اطلاعات که جهت بخشهای مختلف طراحی گردیده می باشد را می‌توان به صورت یکپارچه جهت پشتیبانی از سازمان مورد بهره گیری قرار داد، معمولاً جهت برنامه ریزی ها و تصمیمات کلان به کار گرفته می گردد.

سیستم های اطلاعات میان سازمانی

این سیستم ها به مقصود تبادل اطلاعات و انجام معاملات میان چندین سازمان انجام می‌گیرد این سیستم چندین سازمان را به یکدیگر مرتبط می‌نماید (صرافی زاده، 1383،  50-49).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.