دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی

پس از اینکه فرهنگ سازمانی بتدریج تحت تأثیر عوامل مختلفی که در بحث شکل گیری فرهنگ سازمانی به آن تصریح گردید به وجودآمد، حضور خود را در انحاء مختلف در سیاستها، رویه ها، هنجارها، الگوهای رفتاری و باورهای مشترک اعضاء سازمان نشان می دهد در چنین مرحله ای فرهنگ اولیه مورد قبول همگان بوده، سازمان رسمی هنوز متغیر می باشد، سیستم پاداش انعطاف پذیر وجود داشته، استراتژی ها به همگان تفهیم شده می باشد، در این جایگاه فرهنگ سازمانی پویا، کاربر و در خدمت فعالیتهای سازمان و مدیریت می باشد.

پس از اینکه فرهنگ سازمان تثبیت گردید، بایستی اقدامات متعددی صورت پذیرد تا فرهنگ حفظ شده و دچار تغییر اساسی و یا ضعف و نابودی نگردد، زیرا که این احتمال هست که پس از شکل گیری آن به پدیده ای مستقل و فارغ از علت های وجودی اولیه و اقداماتی که آن را شکل بخشیده می باشد تبدیل گردد، در این هنگام فرهنگ سازمان از استراتژیهای رسمی سازمان، ساختار سازمانی، سیستم های جزا و پاداش فاصله می گیرد و به تدریج که سازمان گسترش پیدا نمود و سیستم های جدیدی تعبیه و جایگزین گردید و روابط مدیریت و کارکنان از کانال های تنگ سلسله مراتب رسمی اختیار جریان گرفت، کارکنان جدایی خود را از مدیریت احساس کرده و بی خبری مدیران از زیر مجموعه نیز به لحاظ حجم عظیم امور اجرایی آغاز می گردد، در این شرایط کارکنان به تدریج از فرهنگ اولیه سازمان فاصله می گیرند.

در چنین شرایطی فرهنگ اولیه از ماهیت خود تهی شده و ممکن می باشد تبدیل به فرهنگ جدیدی با ویژگی های متفاوت و یا بعضًا متضاد با فرهنگ اوّلیه گردد با این ویژگیها به صورت فرهنگ غالب سازمان در می آید.

جهت احتراز از چنین رویدادی در سازمان و ادامه و گسترش فرهنگ سازمانی مدیران و مسئولان بایستی تدابیری بیندیشند تا تحت هر شرایطی میان آنان و اعضاء سازمان فاصله نیفتد و ارزش های سازمان همواره به طرق مختلف در سازمان حفظ گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی