دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم پشتیبانی مدیران ارشد اجرایی (ESS)[1]:

سیستم پشتیبانی مدیران ارشد سیستمهایی هستد که نیاز اطلاعاتی مدیران ارشد یا اجرایی را تامین می‌کنند (صرافی زاده، 1383، 70).

E S S  بالاترین سطح از نظر ترکیب داده ها را دارا می‌باشد. معمولاً شامل گزارشات به شکلهای استاندارد بوده و دارای نمودار نیز می‌باشد .سیستم های  E S S  جدیدترین سیستم های اطلاعاتی هستند.

ویژگی های E S S

 • نمایش به صورت نمودار و تصویر
 • رابط جهت بهره گیری آسان از E S S
 • ارائه اطلاعات کلی و جامع
 • در صورت لزوم، جزئیات اطلاعات نیز ارائه می گردد
 • هماهنگی منابع مختلف داده ها
 • به موقع بودن اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(صرافی زاده و علی پناهی، 1380، 258)

 

2-1-18- سیر تکامل سیستم های اطلاعاتی

سازمانها به فرا خور توسعه و گستردگی سازمانی و بزرگ یا کوچک بودن سازمان یا پیچیدگی یا ساده بودن به نوع بخصوصی از سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند و در طی زمان مسیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند . سیستم های اطلاعاتی بر اساس وظایف مدیریت و پیچیدگی آنها، در سطوح مختلف

[1] . Executive support system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.