دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

گامهای اساسی )روش عوامل حیاتی( موفقیت جهت اعمال سیستم در سازمان

  1. مطالعه سازمان و مطالعه هدفهای خرد و کلان، استراتژیها و خط مشهای آن
  2. شناسایی مدیران اصلی، برای مصاحبه درمورد عوامل حیاتی موفقیت
  3. برنامه ریزی و اجرای مصاحبه
  4. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، به گونه ای که فهرستی از عوامل حیاتی موفقیت برای کل سازمان تهیه گردد و مورد بهره گیری قرار گیرد (رضائیان، 1378، 195).

 


2-1-12- لایه‌های سیستم اطلاعاتی مدیریت

2-1-12-1- لایه فنی (تکنولوژی)

این لایه از بستر سخت افزاری، ارتباطات و سطح پیاده سازی نرم افزاری (سیستم عامل، ابزارهای توسعه و…) تشکیل می گردد.

2-1-12-2- لایه اطلاعاتی

این لایه مبتنی بر مدلهای داده فرآیند، بانکهای اطلاعاتی و الگو های دستیابی  و بهره گیری از اطلاعات می باشد.

2-1-12-3- لایه کاربردی

این لایه به واسطه سطح بالای سیستم کاربر مربوط شده و کاربردهای عملیاتی، کنترلی، مدیریتی و تصمیم سازی را در بر می‌گیرد. در این لایه به ترتیب اندازه دخالت و حساسیت خبرگان فنی کم شده و به اندازه دخالت و حساسیت کاربران نهایی افزوده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.