دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعاریف و مفاهیم کارآفرینی

کارآفرینی در آغاز با شناسایی فرصت ها و ایجاد مجموعه ای از منابع سروکار دارد که در آینده بهره برداری می شوند، پس به عنوان مکانیسمی دیده می گردد که جستجو برای مزیت رقابتی را از طریق محصول، فرایند و نوآوری بازار ارتقا می دهد.کارآفرینی دو جزء نظری و رفتاری را دارد و می تواند توسط انواع سازمان ها- کوچک یا بزرگ- عملی گردد. گرایش ها و رفتارهای کارآفرینانه پایه و اساسی برای موفقیت رقابتی بلند مدت در محیط و بازارهای مختلف فراهم می کنند.

فعالیت و اقدام اصلی کارآفرینی ورودی جدید[1] می باشد. ورودی جدید با وارد کردن محصولات یا خدمات جدید می تواند محقق گردد. ورودی جدید ایده اصلی کارآفرینی می باشد (لامپکین و دیس[2]، 1996).

از نظر بایگرو[3] و هافر[4] (1991) فرایند کارآفرینی شامل “همه کارکردها و اقدامات مربوط به درک جایگاه ها و اقدام به سازماندهی برای تعقیب آنها “می باشد. شین[5]  ونکاتارامن[6] (2000) اظهار می کنند که کارآفرینی درمورد چگونگی و چرایی کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصتها برای ایجاد کالا و خدمات آینده می باشد. تعریف کلاسیک که از کارآفرینی توسط شومپیتر  ارائه شده، اظهار می کند کارآفرینی بایستی با ترکیب منابع به شیوه های جدید انجام گردد (معرفی محصولات جدید با کیفیت بالاتر، با
شیوه های تولید جدید، رخنه در بازارهای جدید،تسخیر منابع جدید عرضه برای مواد خام یا محصولات نیمه تمام و شناخت بخش جدید) که تعادل را در سیستم اقتصادی به هم می زند. فعالیتهای کارآفرینی همچنین به عنوان خلق منابع جدید یا ترکیب منابع موجود به شیوه ای جدید برای توسعه دادن و سودآور کردن محصولات جدید ، حرکت به سوی بازارهای جدید یا ارائه خدمات جدید به مشتریان تعریف شده می باشد (هیت و همکاران[7]،2001).

قلب کارآفرینی گرایش استراتژیک به دیدن فرصتها بدون در نظر گرفتن منابع موجود می باشد، سازمان ها و خصوصاً کسب و کارهای کوچک اگر خواهان بقا و انطباق استراتژیهایشان با محیط و منابع خود هستند بایستی فرصت های جدید را شناسایی کنند (آلولو و فیول[8]،2005).

میلر[9] و فریسن[10] استدلال می کنند که شرکت های کارآفرین با تأکید زیاد روی نوآوری محصول متمایز می شوند. چنین سازمان هایی با تمایل به نوآوری به شکل متهورانه و منظم مشخص می شوند. در عین حال ریسک های قابل ملاحظه ای در استراتژی بازار-محصولشان می پذیرند. زهرا[11] اظهار می کند که مشخصه اصلی یک شرکت کارآفرین تعهد  زیاد به ایجاد و معرفی محصولات جدید به بازار می باشد به خصوص قبل از رقابت. بروکهاوس[12] استدلال می کند تمایل کارآفرینان به درگیری در ریسک های از قبل محاسبه شده “کارآفرینی ” نامیده می گردد (کریزر و همکاران[13]،2002).

کوین[14] و اسلوین[15] استدلال می کنند که کارآفرینی ممکن می باشد به عنوان مشخصه شرکت ها دیده گردد، که با نگاه به شیوه مدیریت همچنین درگیر شدن سازمان در فرایند کارآفرینی تشخیص داده
می گردد. نامن[16] و اسلوین اظهار می کنند که کارآفرینی با اقدامات استراتژیک و عملیاتی کردن فلسفه های مدیریت که شرکت اتخاذ می کند مشخص می گردد (جاکرتن و تس[17]، 2006).

کارآفرینی، اغلب مالکیت کسب و کار[18] یا خوداشتغالی[19] تعبیر می گردد.کری و دیگران اظهار
می کنند که مالکیت کسب وکار مترادف با کارآفرینی نیست، اما طریقه سطوح کسب و کار انعکاس خوبی از توسعه سطح کارآفرینی می باشد (کری و همکاران[20]،2002). کارآفرینی نمایانگر رفتار سازمانی می باشد (ژاو[21]،2005).امروزه کارآفرینی به عنوان فرایندی دیده می گردد که ریشه در فرهنگ سازمانی دارد به جای اینکه به عنوان یک واقعه دیده گردد.کارآفرینی با دیگر فاکتورهای سازمانی برای معرفی نتایج کسب و کار تعامل دارد و با انجام عملکرد به شکل مستقل مخالف می باشد (هالت و همکاران[22]،2002).

کارآفرینی به عنوان یک کارکرد به اختلال در تعادل شرکت اطلاق می گردد که باعث ایجاد و  بکارگیری ترکیب منابع جدید می گردد و می تواند در و بین سازمان ها رخ دهد (هالت و همکاران، 2003)

علی رغم توجه رو به رشدی که به کارآفرینی می گردد، دانشمندان به یک توافق کلی روی  تعریف کارآفرینی نرسیدند. به هر حال دو فرض اساسی از مفهوم کارآفرینی در ادبیات برداشت می گردد:

[1]– new entry

[2]– Lumpkin&Dess

[3]– Bygrarave

[4]– Hofer

[5]– Shane

[6]– Venkataraman

[7]– Hitt et al

[8]– Aloulou&Fayolle

[9]– Miller

[10]– Friesen

[11]– Zahra

[12]– Brockhaus

[13]– Kreiser et al

[14]– Covin

[15]– Slevin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[16]– Naman

[17]– Jogaratnam&Tse

[18]– business ownership

[19]– Self-employment

[20]– Carree et.al

[21]– Zhao

[22]– Hult  et.al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.